Unusually long lasting multiple penetration of interplanetary electric field to equatorial ionosphere under oscillating IMF Bz

Loading...
Thumbnail Image

Authors

Wei, Yong
Hong, Minghua
Wan, Weixing
Du, Aimin
Lei, Jiuhou
Zhao, Biqiang
Wang, Wenbin
Ren, Zhipeng
Yue, Xinan